HEB JE OP JE WERK LAST VAN ONGEWENST GEDRAG?

ER IS HULP

Heb jij op je werk last van ongewenste omgangsvormen, ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag? Is er sprake van pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie in jouw team? Laat het er dan niet bij zitten. Hoe langer je wacht met melding maken van ongewenste omgangsvormen op je werk, hoe moeilijker het voor je wordt. Ongewenst gedrag gaat (meestal) niet vanzelf over. Natuurlijk, er zijn ook vluchtwegen: jezelf ziek melden, of ontslag nemen. Maar zover hoeft het niet te komen. Want de wet staat aan jouw kant en er is hulp!

LEES VERDER OVER:

WAT TELT IS JOUW GEVOEL
Belangrijk is dat het bij ongewenste omgangsvormen gaat om het gevoel van de melder en dat het er niet toe doet of degene die jij aanspreekt op zijn gedrag jou echt wilde intimideren, of "alleen maar" een grapje wilde maken. Daarom is het goed dat jij de gelegenheid krijgt om de de aangesprokene rechtstreeks te vertellen wat zijn gedrag met jou allemaal heeft gedaan. In herstelmediation krijg je daartoe ruimschoots de gelegenheid.

DE VERTROUWENSPERSOON IS ER OM JOU TE HELPEN
De meeste bedrijven hebben tegenwoordig een interne of externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er om jou te helpen en kan volledig worden vertrouwd. Meld bij hem of haar waar je precies last van hebt. De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren, jou advies geven, maar zal voor volgende stappen altijd eerst om jouw toestemming vragen. Meer informatie over wat de vertrouwenspersoon voor jou kan doen, vind je op het Arboportaal. De vertrouwenspersoon kan je voorstellen om een herstelmediator in te schakelen. Je kunt ook zelf met dat voorstel komen bij de vertrouwenspersoon.

HET GAAT OM HERSTEL VAN JOUW VEILIGE WERKPLEK
Herstelmediators hebben een heel andere rol dan de vertrouwenspersoon. Wij moeten als mediators strikt neutraal zijn, mogen geen partij kiezen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen vertrouwen in ons hebben. Onze taak is jou en degene wiens gedrag jij als grensoverschrijdend ervoer met elkaar in gesprek te brengen. Dat is moeilijk voor jou, maar reken maar dat het ook moeilijk is voor de aangesprokene (dat is degene die jij als "dader" hebt aangemerkt). Maar hoe moeilijk ook, het werkt echt. Vaak snapt de aangesprokene pas tijdens de mediation wat hij of zij echt bij jou heeft aangericht. Het gesprek tussen jou en de aangesprokene, dat wij altijd met 2 mediators doen, is bedoeld om jou en de aangesprokene te helpen om, ondanks alles wat is voorgevallen, toch samen te komen tot herstel van vertrouwen, herstel van de veilige werkplek, herstel van de vrede op de werkvloer.

HERSTELMEDIATORS ZIJN ONPARTIJDIG
Wij zijn herstelmediators en geen rechter. Daarom spreken wij zo nadrukkelijk niet van "slachtoffer", hoeveel begrip wij vanzelfsprekend ook hebben voor wat jij hebt ervaren, maar noemen we jou de "melder". Degene over wie jouw melding gaat noemen wij ook geen "dader", maar "aangesprokene". Wij mogen van te voren niet al een oordeel hebben. Want wij zijn, zoals gezegd, strikt onpartijdig.

Informatie over hoe mediation werkt, hoe je een goed team herstelmediators kunt vinden, wie de mediator betaalt enzovoorts, vind je op deze site onder
Creëer ruimte voor mediation.

DE OPLOSSING: EEN VEILIGE OMGEVING WAAR IEDEREEN ER TOE DOET
Door mediation kan een situatie van ongewenste omgangsvormen meestal weer teruggebracht worden naar een situatie van normale, collegiale omgang!

Herstelmediation is meer dan alleen maar een alternatief voor de zeer stressvolle (zowel voor melder als aangesprokene) formele klachtenprocedure.

Herstelmediation
creëert in de organisatie een sfeer waarin naar iedereen geluisterd wordt, een veilige omgeving waar iedereen er toe doet. De inzet is: hoe komen we hier samen uit, hoe kunnen we dit samen oplossen, hoe kunnen we in harmonie verder met elkaar?

ONDERZOEK KLACHTENCOMMISSIE KAN CONFRONTEREND ZIJN
Als jouw melding eenmaal aan de Klachtencommissie wordt voorgelegd, moet er een onderzoek komen. Dat onderzoek kan voor jou, in het bijzonder als het om seksuele intimidatie gaat, heel erg confronterend zijn. Natuurlijk wordt je bijgestaan door jouw vertrouwenspersoon. Toch is er veel moed voor nodig om door te zetten.

Uiteindelijk doet de klachtencommissie uitspraak en moet de werkgever een besluit nemen. Maar wat is er dan eigenlijk opgelost?

VERTEL DE ANDER RECHTSTREEKS WAT HIJ JOU HEEFT AANGEDAAN
Het mooie van herstelmediation is dat jij, als melder, de kans krijgt om, in een veilige omgeving, de aangesprokene direct te vertellen wat zijn grensoverschrijdend gedrag voor jou betekent, op het werk, maar ook in je privé-leven,

Vaak blijken de aangesprokene zich niet eens te realiseren hoe ver zij zijn gegaan. Maar als dat inzich eenmaalt is gekomen en duidelijk is wat zijn gedrag bij jou allemaal teweeg heeft gebracht, gebeuren er in de mediation bijzondere dingen. Dan volgt er oprecht excuus, bespreekt de aangesprokene met jou hoe hij kan herstellen wat hij met zijn ongewenst gedrag bij jou heeft aangericht.

Na een goede afronding van de herstelmediation zien we soms zelfs hoe een aangesprokene zich op het werk ontpopt als een ambassadeur van goede omgangsvormen, wijst hij collega's die over de scheef gaan (of dreigen te gaan) erop, dat wat voor hun een geintje lijkt, de ander heel veel pijn kan doen.


Mediation brengt aldus niet alleen de vrede terug op de werkvloer, maar leidt vaak ook tot verbeteringen van de werksfeer en tot het borgen van goede omgangsvormen in de organisatie.

EEN VALSE MELDING IS NET ZO GOED ONGEWENST GEDRAG
Een enkele keer blijkt een melding van ongewenste omgangsvormen niet te kloppen. Het doen van een valse melding is natuurlijk óók een ongewenste omgangsvorm. Want een valse melding kan net zo goed voor extra stress zorgen bij degene tegen wie de valse melding is gericht. In de mediation zien we dan een omdraaiing van de rollen. Voor de strikt neutrale mediators verandert dat in hun houding jegens partijen niets. Belangrijk in de mediation wordt dan natuurlijk wel de vraag waarom de valse melding is gedaan.

WAT ALS DE MEDIATION ONVERHOOPT MISLUKT?
Meestal leidt mediation tot een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat. Maar niet altijd. Belangrijk om te weten: door mee te doen aan mediation geef je geen rechten op. Je kunt altijd nog naar de Klachtencommissie en die zal jouw melding dan onderzoeken en tot een uitspraak komen. Door mee te doen aan mediation geef je dus geen rechten op, houd je alle opties open, je kunt altijd nog naar de klachtencommissie stappen.
ONGEWENST GEDRAG IN BEELD
Elke dag, overal, zijn mensen op hun werk slachtoffer van pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie.

Om slachtoffers van zulk grensoverschrijdend gedrag te helpen zijn er in steeds meer organisaties interne en externe vertrouwenspersonen werkzaam.

Wat doet een vertrouwenspersoon en om wat voor situaties gaat het dan?

Daarover heeft Van Oss & Partners, het toonaangevende opleidingsinstituut voor vertrouwenspersonen en samenwerkingspartner van
Mediation Ongewenste Omgangsvormen, een aantal films gemaakt.
Stacks Image 25682
Ontdek, of herken, hoe het er op de werkvloer aan toe kan gaan. Kijk naar de films in de serie "De vertrouwenspersoon is er voor jou".
Stacks Image 25686
Lees ook het opiniestuk over de wenselijkheid van het zoveel mogelijk inzetten van mediation bij ongewenste omgangsvormen. Geschreven door Marcel van Oss, van Van Oss & Partners. Gepubliceerd op de website van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page