Mediation Ongewenste Omgangsvormen is een landelijk netwerk van ervaren MfN-registermediators die zich hebben gespecialiseerd in herstelmediation op de werkvloer.

WIJ ZIJN HET KERNTEAM

Stacks Image 23
Stacks Image 25

Steven de Winter
MfN-registermediator

“Maatschappelijke betrokkenheid, ethisch normbesef, zorg over de verruwing van hoe mensen met elkaar omgaan, zijn mijn drijfveren. Daarom ben ik mediator. Ik hoef niet lijdzaam toe te zien. Ik kan er iets aan doen. Ik kan daadwerkelijk mensen helpen om weer beter met elkaar om te gaan!

Ons vak is conflictpatronen herkennen om adequaat te kunnen interveniëren. Want zodra partijen eenmaal zelf inzicht hebben in hun conflictpatronen komt de vrede in zicht. Een mediator is een vredesstichter. Daarom is het zo een prachtig vak.

Lang geleden heb ik in Groningen rechten gestudeerd. Vlak voor mijn afstuderen ben ik de wijde wereld ingetrokken om, voor o.a. NRC Handelsblad en Vpro-tv, reportages en film-documentaires te maken. Zo heb ik conflicten in alle soorten (sociaal, economisch, politiek) en in alle fasen van heftigheid meegemaakt en geanalyseerd. En nu help ik als mediator partijen om samen hun conflict te beslechten! Zo maak ik de cirkel van mijn bewogen professionele bestaan rond.

Elke dag opnieuw ervaar ik hoeveel belangrijker mijn levenservaring is dan alle diploma's die ik heb gehaald. Als mediator moet ik, net als in mijn eerdere leven als journalist, vertrouwen geven èn verdienen, moet ik - ongeacht de culturele achtergrond of sociale status van de mensen met wie ik om tafel zit - alle veiligheid bieden die iemand nodig heeft om zijn of haar verhaal aan mij te willen toevertrouwen.
Stacks Image 31
Stacks Image 33

mr. Hur Bennik
MfN-registermediator

“In mijn werk zie ik dat men steeds vaker kiest voor mediation om een conflict op te lossen. De weg naar de rechter is niet altijd noodzakelijk.

Wanneer partijen bereid zijn naar elkaar te luisteren, biedt dat vaak al een opening om te zoeken naar een oplossing. Dat scheelt uiteindelijk veel frustratie, tijd en geld.

Daarbij partijen helpen is voor mij als mediator de uitdaging.

Mediation is een goed middel om energie te steken in de oplossing van het conflict.
Daarnaast is het op een laagdrempelige manier adviseren over zaken die spelen rond arbeid mijn sterke kant.

Over mijn achtergrond:

Na een studie rechten heb ik onder meer gewerkt als adviseur en politiek bestuurder in de overheidssector. Op dit moment werk ik als adviseur en trainer in de zakelijke dienstverlening en als docent in het hoger onderwijs.

Deze achtergrond en ervaring met mensen uit verschillende organisaties maakt dat ik oog heb voor zowel de persoonlijke als zakelijke belangen van partijen.

Ruim 20 jaar ben ik adviseur op het gebied van arbeidsrecht. Dit doe ik bij diverse organisaties in de profit en non-profit sector, zoals MKB, gezondheidszorg en overheid.

Ik ben partner in het landelijk samenwerkingsverband van arbeidsrechtjuristen:  www.arbeidsrechtpraktijk.nl

Sinds 2001 ben ik als mediator actief. Ik sta ingeschreven in het register van de Mediators Federatie Nederland (MfN). Ik ben voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging Noord Nederland (NMv-Noord).”
Deel deze pagina
Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+
WhatsApp
Tumblr
Wordpress
Email This Page