Onder het mom van mediation misbruikt EO slachtoffers van pesten op het werk om spannende tv te maken

Bert van Leeuwen is verschrikkelijk geschrokken van recente cijfers over pesten op het werk. Daar wil hij wat aan doen. Hij doet zich voor als "mediator" en vraagt slachtoffers van pesten op het werk, of mensen die een slachtoffer kennen, zich bij hem te melden. Bert van Leeuwen: "Ik wil de pesters laten zien wat de impact is van hun pestgedrag." Probleem opgelost! Opgelost? Wat maakt het uit? Als het maar spannende tv oplevert. Mediation als entertainment.

Waarom deugt deze aanpak niet?

"Een wereld van verschrikkingen zijn waar Bert van Leeuwen geen weet van heeft"


Omdat wie slachtoffer is van ongewenste omgangsvormen op het werk, daarover niet, of nauwelijks durft spreken met familie en vrienden, laat staan in de openbaarheid met een tv-presentator. Omdat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen op het werk vaak zo verschrikkelijk diep gekwetst zijn, zo volledig kapot gemaakt en ja, zich tegelijk ook vaak zo ontzettend schuldig voelen, zich schamen dat ze het hebben laten gebeuren. Welbeschouwd zit in elk arbeidsconflict een element van grensoverschrijdend gedrag, van intimidatie tot erger.

De werkvloer kan inderdaad een wereld van verschrikkingen zijn waar Bert van Leeuwen kennelijk geen weet van heeft.

Alleen al de titel van Berts programma "Gepest van 9 tot 5" duidt op zijn onbegrip. Was het maar zo dat slachtoffers van ongewenst gedrag daarvan alleen maar last hebben tussen 9 en 5. Kenmerkend is juist dat ze er 24 uur per dag last van hebben, dat hun privé-leven er ernstig onder lijdt, dat ze nergens anders meer aan kunnen denken, dat ze niet meer aan een goede nachtrust toekomen.

Er zullen zich vast wel enkele slachtoffers melden bij Bert. Omdat Bert hen voorspiegelt dat hij het probleem kan oplossen. Op tv! Zij die zich melden klampen zich vast aan de illusie dat die openbaarheid degenen die pesten, tot inkeer zal kunnen brengen, dat door Bert alles op het werk weer goed komt.

"Berts mediatortje-spelen zal slachtoffers eerder extra beschadigen dan goed doen"


Op grond van mijn ervaring als herstelmediator gespecialiseerd in mediation bij grensoverschrijdend gedrag op het werk, vrees ik, dat Berts mediatortje-spelen, slachtoffers eerder extra zal beschadigen dan goed zal doen. En reken maar dat het verschrikkelijk fout kan gaan. Wat doet de EO dan, als een maand na de uitzending het slachtoffer dat Bert aan zo'n spannende uitzending hielp, ten onder gaat? Wat zou de EO überhaupt aan nazorg kunnen bieden?

Bert van Leeuwen

Mijn oproep aan slachtoffers van pesten, van ongewenste omgangsvormen op het werk: laat je niet verleiden om Bert aan een mooi programma te helpen, maar ga met je verhaal naar een professionele (externe) vertrouwenspersoon.

Het is vervolgens aan de vertrouwenspersoon om in samenspraak met het slachtoffer al dan niet te verwijzen naar een gespecialiseerde herstelmediator.

Kernwaarde van herstelmediation is: erkenning, erkenning van wat het slachtoffer heeft ervaren.

Met "herstel" in herstelmediation wordt gedoeld op herstel als dynamisch proces, dat begint met de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan en, in opeenvolgende fasen, uiteindelijk kan leiden tot herstel van vertrouwen.

"Herstelmediation is gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid"


Een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het met enige kans op succes bewandelen van deze route is: vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Daartoe tekenen alle betrokkenen een Mediationovereenkomst volgens het model van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Daarin spreken zij onder andere met elkaar af dat, om het proces niet te verstoren, niemand, inclusief de herstelmediator(s), iets over de mediation met derden mag bespreken, ook niet niet met collega's, of met iemand van personeelszaken.

Door mede-ondertekening van de MfN-Mediationovereenkomst bevestigen mediators dat zij zich houden aan het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator en dat zij tuchtrechtelijk aanspreekbaar zijn als zij daarin tekort zouden schieten.

Die garanties zijn er niet voor niets. Maar daar heeft Bert van Leeuwen geen boodschap aan. Hij wil schitteren op tv. Geen mediationovereenkomst met de slachtoffers die zo onverstandig zijn zich bij hem te melden. Het beste dat Bert hen te bieden heeft is Psalm 51 vers 1: "Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden."