"Do something! Work shouldn't hurt"

"Doe iets! Werk hoeft geen pijn te doen," zegt Gary Namie, oprichter en directeur van het Amerikaanse "Workplace Bullying Institute", bij de uitnodiging om mee te doen aan de achtste jaarlijkse "Freedom From Workplace Bullies-week" (Vrij van werkplek-pesters-week), Het is niet de bedoeling dat degenen die op hun werk doelwit van pesten zijn, de pester in die week met zijn/haar gedrag confronteren (mag wel, hoeft niet), maar dat wie doelwit is, de stilte eindelijk doorbreekt, de schaamte overwint, om in elk geval in eigen kring te vertellen over pesten op het werk. Reden: 35% van de Amerikaanse werknemers is of wordt nog steeds gepest.

Pasted Graphic

Werkgevers kunnen nu gemakkelijk checken of ze genoeg doen tegen werkstress

Ruim een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, onder andere door werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kost werkgevers veel geld. Daarom lanceert de Inspectie SZW vandaag een online zelfinspectietool waarmee werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kunnen kijken. Zij kunnen zelf checken of zij hun werknemers voldoende beschermen.Lees verder…