HERSTELMEDIATION OVERBRUGT MACHTSVERSCHIL BIJ ARBEIDSCONFLICT

Het traditionele juridische frame is als volgt:

a) Autonomie van partijen is een absolute voorwaarde voor mediation.

b) Het succes van mediation als methode van conflictoplossing is afhankelijk van de mate waarin het machtsverschil tussen partijen in evenwicht gehouden kan worden. Want je moet het uiteindelijk samen eens worden en wat wordt afgesproken vastleggen in een overeenkomst. Dat kan niet zonder wilsovereenstemming.

c) Partijautonomie kan mitsdien gelijk worden gesteld aan contractvrijheid.

Dus zonder machtsbalans faalt mediation!Lees verder…

HERSTEL-MEDIATION helpt teams van fragmentatie naar cohesie, naar: klaar voor scrum (in gewoon Nederlands: het gaat om de collegialiteit!)

Longread voor de HR-manager, de bedrijfsarts, de leidinggevende, de vakbond, de ondernemingsraad, de arbeidsmediator, de arbeidsrechtadvocaat en alle anderen wier zorg het is dat mens en bedrijf in optimale harmonie met elkaar functioneren

Herstelmediation helpt effectief bij het duurzaam oplossen van problemen op de werkvloer.
In jargon: Herstelmediation effent het pad naar agile werken en scrum. Scrum maakt het team belangrijk. Onder andere feedback en communicatie over onderlinge afhankelijkheden zijn absolute noodzaak als je het zelforganiserend vermogen van een team wilt gebruiken om scrum tot een succes te maken. MAAR dan moet er eerst wel een team zijn,
In klare taal: Herstelmediation effent het pad naar collegialiteit, naar aandacht voor elkaar, naar relationeel onderhoud, naar wat in de literatuur beschreven wordt als het
'Hawthorne-effect'.

Lees verder…

Onder het mom van mediation misbruikt EO slachtoffers van pesten op het werk om spannende tv te maken

Bert van Leeuwen is verschrikkelijk geschrokken van recente cijfers over pesten op het werk. Daar wil hij wat aan doen. Hij doet zich voor als "mediator" en vraagt slachtoffers van pesten op het werk, of mensen die een slachtoffer kennen, zich bij hem te melden. Bert van Leeuwen: "Ik wil de pesters laten zien wat de impact is van hun pestgedrag." Probleem opgelost! Opgelost? Wat maakt het uit? Als het maar spannende tv oplevert. Mediation als entertainment.

Waarom deugt deze aanpak niet?Lees verder…

Onderzoek wijst uit: bedrijfscultuur oorzaak seksuele intimidatie

Bedrijfscultuur maakt hitsige collega's handtastelijk. Alleen als in een organisatie duidelijk is dat seksuele intimidatie niet wordt getolereerd, houden de macho's zich gedeisd. Dat is de uitkomst van nieuw, omvangrijk, onderzoek in de Verenigde Staten. Het onderzoek - "Seksuele Intimidatie van Vrouwen" - is verricht door de Amerikaanse Academies van Wetenschap, Techniek en Geneeskunde.

Pasted Graphic 1 Lees verder…

1 op de 3 artsen in ziekenhuis ooit slachtoffer seksuele intimidatie - herstelmediation helpt effectief

Ruim 30% van alle artsen die dit voorjaar reageerden op de enquête van Medisch Contact, zegt ooit een seksueel grensoverschrijdende situatie te hebben meegemaakt op de werkvloer en in de geneeskunde-opleiding. Dat maakt samenwerken moeilijk: onveilig voor het medisch personeel, stressvol en niet zonder risico's voor patiënten. Hier is herstelmediation de effectieve interventie.Lees verder…

HERSTEL-MEDIATION OOK INZETBAAR BIJ DISCRIMINATIE OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE

Noortje van Lith is 21 jaar, studeert juridische dienstverlening (MBO 4) en is rolstoelafhankelijk. In een open brief aan premier Rutte schreef zij dat zij "geschrokken" was "van het bericht dat u ermee akkoord gaat dat werkgevers mensen met een beperking onder het minimumloon mogen gaan betalen en dat wij minder aanspraak kunnen maken op een pensioen."
Lees verder…

Vuurtorenwachter Brandaris weggepest

Gepest worden op de werkvloer, en wel bij de overheid. Het overkwam Nicolette van Berkel, nautisch verkeersleider op de vuurtoren van Terschelling, de Brandaris. Nicolette deed veel promotiewerk voor Rijkswaterstaat, zowel op televisie als in kranten en tijdschriften waarin ze het vak neerzette en trots vertelde over haar rol als wat in de volksmond vuurtorenwachter heet. Rijkswaterstaat was zeer tevreden maar haar succesvolle optreden zet kwaad bloed bij de collega’s die jaloers zijn. Vanaf dat moment begint het pesten, het uitsluiten van Nicolette en ze krijgt nare opmerkingen naar haar hoofd geslingerd.Lees verder…

SPIJT BETUIGEN IS GÉÉN ERKENNING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De andere partij erkenning geven. Erkenning van het leed, de pijn, het verdriet, de frustratie, die het ongewenst gedrag op het werk bij haar/hem heeft teweeg gebracht. Erkenning geven is een kernelement van herstelmediation. Vaak lukt het een partij nog wel te zeggen: "Ik hoor wat jij allemaal te verstouwen hebt gekregen. Wat verschrikkelijk." Maar om de erkenning af te sluiten met een ondubbelzinnige spijt-betuiging is voor sommigen een brug te ver. "Ik vind het bijzonder spijtig voor jou," zei laatst een cliënt, "maar ik kan niet zeggen dat ik spijt heb." Cliënt bleek gewaarschuwd door de bedrijfsjurist: "Pas op met spijt, want straks moet je ook nog voor de schade opdraaien." Zulke juridische consequenties van spijt-betuigen blijken in de juridische praktijk echter een mythe.Lees verder…

Ondanks alle media-aandacht voor online pesten onder scholieren blijft “traditioneel” pesten verreweg het grootste probleem

Voor scholieren is dit de week tegen pesten. Dit jaar gaat het in de 'Week tegen Pesten' over online pesten. Alle media-aandacht suggereert dat het om een immens probleem gaat. Maar uit Brits onderzoek blijkt dat minder dan 1% van de 15-jarigen slachtoffer is van puur online pesten. 3% van van de 15-jarigen is het doelwit van online pesten in combinatie met traditioneel pesten. Maar verreweg de grootste groep, namelijk 27% van de 15-jarigen, geeft aan fysiek, verbaal en relationeel (dus traditioneel) gepest te worden. De resultaten van dit Britse onderzoek werden op 11 juli 2017 gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.Lees verder…

PSYCHOTERREUR OP DE WERKVLOER

Whitepaper psychoterreur op de werkvloer
Feiten, achtergronden en praktische tips van een expert
Pesten op het werk kost het bedrijfsleven jaarlijks nagenoeg een miljard euro. En dat is nog afgezien van de psychische schade die het aanricht bij de medewerkers in kwestie. De hoogste tijd om het onderwerp serieus aan te pakken, zo meent ook de overheid.
Lees verder…