PSYCHOTERREUR OP DE WERKVLOER

Whitepaper psychoterreur op de werkvloer
Feiten, achtergronden en praktische tips van een expert
Pesten op het werk kost het bedrijfsleven jaarlijks nagenoeg een miljard euro. En dat is nog afgezien van de psychische schade die het aanricht bij de medewerkers in kwestie. De hoogste tijd om het onderwerp serieus aan te pakken, zo meent ook de overheid.

Dat het populaire machobaasje van de klas het leven van zijn bebrilde dikkige klasgenootje tot een hel maakt, is een beeld dat we maar al te vaak tegenkomen. Een schoolplein zonder pestgedrag is immers eerder uitzondering dan regel. Maar kleine kinderen worden groot. En ook wanneer ze zoveel jaar later naar hun werk gaan, blijken sommigen het pesten, ook wel ‘mobbing’ genoemd, nog steeds niet te hebben afgeleerd. Sterker nog, psychoterreur op de werkplek is een serieus probleem. Maar liefst een kwart van de mensen in Nederland is wel eens gepest op het werk. Met alle gevolgen van dien.

Pesten kost bedrijven jaarlijks zo’n vier miljoen extra verzuimdagen ofwel 900 miljoen euro aan loondoorbetaling, zo becijferde TNO in 2015. Reden genoeg voor minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid om het onderwerp de afgelopen jaren extra op de kaart te zetten door middel van campagnes en bijeenkomsten. In 2017 start daarnaast een speciaal team van het ministerie van SZW om bedrijven te ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. 

Lees hieronder de samenvatting en download
hier de volledige whitepaper.

Samenvatting
Pesten op het werk richt psychische schade aan bij medewerkers en kost veel geld. Daarom pakt de overheid dit onderwerp serieus aan. De mate van pestgedrag is afhankelijk van het soort werk en de soort onderneming. Pesten tast de persoonlijkheid, waardigheid en fysieke integriteit aan van mensen. De gepeste medewerker komt niet zelden in een sociaal isolement terecht en gaat met knikkende knieën naar zijn werk. In veel gevallen meldt het slachtoffer zich ziek, vaak voor langere tijd. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om medewerkers te informeren over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en moet aangeven welke maatregelen hij heeft getroffen om dit tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken en een aantal maatregelen te nemen. Deze whitepaper geeft hiervoor praktische tips.

Bronnen:
VGZ / Website LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen)